Kwaliteitsproduct

Het kwaliteitsbeleid van wortelenbedrijf Joosten richt zich met name op:

  • een constant hoge kwaliteit van het versproduct.
  • absolute voedselveiligheid en een gecertificeerde bedrijfshygiëne.
  • een hoge betrouwbaarheid met betrekking tot levering en een excellente service.

Gewasbescherming, bemesting en beregening vinden minimaal en geïntegreerd plaats,  waarbij de gegevens worden geregistreerd. Teeltregistratie biedt ons tevens de mogelijkheid de herkomst te traceren en productanalyses te maken. Door u aangevraagde analyses behoren tot ons dienstenpakket.

Wij zijn GlobalGAP gecertificeerd

Onze afzet is primair gericht op grossiers, restaurants, exporteurs, verwerkingsbedrijven en groentehandelaren.

Het streven is een duurzame relatie met klanten op te bouwen die wortelen van constant hoge kwaliteit wensen. Wij willen een product afleveren dat correspondeert met de wensen van de klant.

Nagenoeg het gehele jaar leveren wij dagverse wortelen. Onze specialiteit hierbij is de zoete smaak van de wortelen.